Hlavními partnery Hlučín CUPU jsou

FC Hlučín

a

město Hlučín

a

ZŠ Tyršova Hlučín